“Inspektør til du dør…?” in MID 1, 2021

Skrøbelighedens mulighed” in BEVAR 1, 2020

“H.C. Andersens metode” in Aktualitet – Litteratur, Kultur og Medier (14:2, 2020)

“Staging the Fantastic” in Fantastic Materials, Routledge, London (forthcoming)

“Searching for a Posthuman Ecology of Representation” in Kerstin Smeds (Ed.) The Future of Tradition in Museology, ICOFOM, Paris 2019

“Performing fairytales” in Hans Christian Andersen & Community, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2019

“Lysets sarthed – en samtale med Kengo Kuma og Yuki Ikeguchi”, Odense Bys Museer, Odense 2019

Eventyr-Almanak (red.) Mediemuseet/Odense Bys Museer, Odense 2018

“Naturens Poesi” in Eventyr-Almanak, Mediemuseet/Odense Bys Museer, Odense 2018

“The Delicacy of Light” in Museumsleder, forsker og netværksskaber Torben Grøngaard Jeppesen: 40 år ved Odense Bys Museer, Odense Bys Museer 2017

“Aliens and Auras: Towards a Critical Practice of Representing Difference” in The International Journal of the Inclusive Museum 2016

“H.C. Andersens sociale bevidsthed – et forlæg for den moderne danske velfærdsstat?” in H.C. Andersen i det moderne samfund, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2014

Anderseniana 2012 (red.), Odense Bys Museer, Odense 2012

“Objektets modstand – om Vibeke Grønfeldts undersøgelser af form og subjekt i Din tavshed er min skrift på væggen” in Nordica 2012

“Spejlinger – seks havfrueskulpturer og deres betydningsdannelse” in Anderseniana 2012

“The Method of In-between in the Grotesque and the Works of Leif Lage” in Continent 2.3 2012

Anderseniana 2011 (red.), Odense Bys Museer, Odense 2011

Den groteske modernisme,Syddansk Universitet, Odense 2011

“Kun en Improvisator” in Anderseniana 2011, Odense Bys Museer 2011

“Uddrag af Ph.d.-afhandlingen Den groteske modernisme” in Aktuel forskning ved ILKM/ Syddansk Universitet, Odense 2011

“”Både og” som utopi og realitet” in K & K: kultur og klasse: kritik og kulturanalyse 106, Medusa 2009

Henrik Lübker – Grænselande, Syddansk Universitet 2007 (prisopgavebesvarelse belønnet med Syddansk Universitets Guldmedalje)

Elite og Samfund (red.), GPO Forlag, Odense 2006

“Ideologisk ideologikritik”, in Anderseniana 2006, Odense Bys Museer 2006

“Fænomenologi og litteratur – et skematiserende rids” in Synsvinkler 31, Syddansk Universitet, Odense 2005

Synsvinkler 31 (red.), Syddansk Universitet, Odense 2005